Zásah do dobré pověsti právnických či fyzických osob

Každá fyzická osoba má právo na ochranu osobnosti, mimo jiné občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména nebo projevů osobní povahy. Podobně jako zákon chrání osobnost fyzických osob, chrání také dobrou pověst osob právnických. Výše míněným zásahem by bylo zejména zveřejňování nepravdivých či zavádějících tvrzení o fyzické nebo právnické osobě například na vlastních internetových stránkách, ale také prostřednictvím internetových diskusí, hromadných e-mailů či zveřejňováním a rozšiřováním prostřednictvím sociálních sítí. V řadě případů spory končí mimosoudně - což bývá často nejefektivnějším řešením. Pro tyto účely doporučujeme najít si zkušeného mediátora - například nás.