Sociální sítě - ohrožení pro firmy a značky

Sociální média jsou ztělesněním dvousečné zbraně – na jednu stranu nabízejí značkám výbornou příležitost, jak navázat se svými stávajícími či potenciálními klienty vztah, na druhou stranu jejich otevřenost a transparentnost může značky výrazně poškodit.

Průzkum společnosti Deloitte, který vznikl na jaře 2012 ve spolupráci s Forbes Insights ukázal, že američtí vysocí manažeři považují sociální média za jedno z pěti největších rizik pro své firmy na následující tři roky. Za riziko je označilo 27 % dotázaných z oblasti spotřebního zboží, průmyslu, zdravotní péče, technologií, médií a telekomunikací. Rizikovější je pro ně v porovnání se sociálními médii již „jen“ celosvětová ekonomická situace (41 %), vládní výdaje a rozpočty (32 %) a státní regulace (30 %).

zdroj: www.mediaguru.cz/2012/08/zebricek-nejnebezpecnejsi-socialni-media-pro-znacky/#.UL0Y_FHDBR4