Šest základních rysů krize

Šest základních rysů krize

  • firma (případně osoba) má často o problému méně informací než protistrana
  • velký zájem veřejnosti a médií o daný problém
  • překvapivost situace
  • překotný a rychlý vývoj
  • nemožnost zcela ovlivnit publicitu o daném tématu (ačkoliv jsou naše vztahy s novináři dlouhodobé a kvalitní)
  • obavy o další vývoj a panika (povětšinou u manažerů a odpovědných pracovníků)