Peníze, aneb proč budovat svoji pověst na internetu?

V dnešní době se většina zákazníků rozhoduje podle referencí - bojí se, aby "nesedli na lep" případným podvodníkům, takže si před uzavřením obchodu či objednáním služby svého obchodního partnera tzv. "proklepnou na internetu".

Proto se v poslední době začaly objevovat na internetu pochvalné nebo naopak negativní komentáře. Jak moc může negativní publicita firmě ublížit? V konečném důsledku může vést až k firemnímu bankrotu, toho se podle výzkumů reálně obává až 40% manažerů. Strach mají z nespokojenosti zákazníků a z agrese konkurence! Respondenti se nejvíce obávají pomluv a křivých obvinění, zejména pokud ekonomický pokles v daném odvětví vyvolává extrémní konkurenční tlak, až paniku.

  • V době ekonomické recese se manažeři obzvlášť obávají nespokojených zákazníků, a to v téměř 75 procentech.
  • Třetina manažerů má strach ze svých obchodních partnerů, kteří budou vyhrožovat odchodem k jiné společnosti.
  • V nespokojenosti vlastních zaměstnanců vidí výrazný problém pětina manažerů.