Není pomluva jako pomluva

MORAVSKOTŘEBOVSKO: Pisatelce anonymních dopisů hrozí vězení 

Na moravskotřebovské policisty se před časem obrátila mladá žena, kterou trápily pomluvy. Nešlo o ledajaké pomluvy.
Neznámý pisatel postupně oslovoval zaměstnavatele naší oznamovatelky a v dopisech jim popisoval skutečnosti, které se nezakládaly na pravdě.
Policistům se poměrně brzy podařilo "anonymního" pisatele vypátrat. Byla jím žena, shodou okolností bývalá kamarádka naší oběti. Jenže pisatelka si patrně neuvědomovala následky svého jednání. Dnes je podezřelá ze spáchání přečinu „pomluva“.
 
 v    § 184 - POMLUVA se hovoří:
 
1) kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
      Pisatelka dvou anonymních dopisů údajně svého jednání lituje.
Jelikož případ moravskotřebovští policisté šetří ve zkráceném přípravném řízení, bude spisový materiál zkompletován a co nejdříve i se zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení předán dozorujícímu státnímu zástupci.  O osudu pisatelky bude patrně brzy rozhodovat i soud.

 

25. ledna 2013
nprap. Anna Štegnerová
tisková mluvčí

zdroj: www.policie.cz/clanek/neni-pomluva-jako-pomluva.aspx