Jak probíhá implementace nedávného rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o právu být zapomenut?

Nedávné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie má pro vyhledávače v Evropě závažné důsledky. Soud rozhodl, že někteří uživatelé mají právo požádat vyhledávače jako Google o odstranění výsledků vyhledávání, které zahrnují jejich jméno. Toto právo lze uplatnit u výsledků, které jsou nepřiměřené, irelevantní nebo již irelevantní nebo přesahující míru.

Jelikož toto rozhodnutí bylo publikováno 13. května 2014, ihned jsme začali provádět změny, abychom mu vyhověli. Jedná se o složitý proces, protože je nutné vyhodnotit každou jednotlivou žádost a vyvážit právo jednotlivce na kontrolu nad svými osobními údaji s právem veřejnosti na získávání a šíření informací.

Pokud chcete vznést žádost o odstranění obsahu, vyplňte tento webový formulář. Obdržíte automatickou odpověď s potvrzením, že jsme vaši žádost dostali. Poté váš případ vyhodnotíme – upozorňujeme, že to může nějakou dobu trvat, protože podobných žádostí dostáváme mnoho. Při vyhodnocování žádosti budeme přihlížet k tomu, zda výsledky vyhledávání obsahují neaktuální informace o vašem soukromém životě. Ověříme také, zda je ve veřejném zájmu, aby tyto informace ve výsledcích vyhledávání zůstaly – například pokud souvisejí s finančními podvody, pracovním pochybením, odsouzením za trestný čin nebo vaším veřejným působením v roli státního úředníka (zvoleného či nevoleného). Toto posuzování je složité a jako soukromá organizace nejsme při rozhodování o jednotlivých případech ve výhodném postavení. Pokud s naším rozhodnutím nesouhlasíte, můžete se obrátit na místní úřad na ochranu dat.

V nadcházejících měsících plánujeme tyto postupy zdokonalit a úžeji spolupracovat s úřady, které se zabývají ochranou dat, a dalšími institucemi. Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie představuje pro vyhledávače významnou změnu. Jeho dopad nás znepokojuje, jsme však přesvědčeni, že rozhodnutí soudu je nutné respektovat. Pracujeme na vytvoření procesu, který zajistí soulad se zákonem.

Při vyhledávání jména se vám může zobrazit oznámení, že výsledky mohly být upraveny v souladu s evropským zákonem o ochraně dat. V Evropě toto oznámení zobrazujeme při vyhledávání většiny jmen, a to bez ohledu na to, zda v daném případě nějaké stránky skutečně byly odstraněny.