EU chce změnit pravidla pro ochranu soukromí na Internetu

Obava z nedostatečného právního podchycení rychle rostoucího množství dat a globalizace jejich toků například prostřednictvím cloudu či sociálních sítí vede Evrospkou unii k potřebě reformovat evropské právo v nakládání s osobními údaji. Poslanci Evropského parlamentu proto v současné době diskutují o zásadní revizi současných pravidel EU pro ochranu údajů. Konečná podoba návrhu nařízení je zatím značně nejistá, ale je to jistě krok správným směrem.

Reforma se podle serveru itbiz.cz skládá ze dvou návrhů právních předpisů: 1) obecného nařízení, které upravuje většinu problematiky zpracování osobních údajů v EU a 2) směrnice upravující předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů týkajících se zpracování osobních údajů. Navrhované nařízení by mělo aktualizovat zásady směrnice z roku 1995, tak, aby držely krok s hlavními změnami ve zpracování údajů, které Internet přináší.

O čem se vlastně jedná

  • Právo být zapomenut - pokud vše dopadne podle plánu, mohli byste podle nových pravidel požádat o vymazání online dostupných informací, které se vás nějak dotýkají. Otázkou je, v jaké míře by to bylo možné a zda by to neomezovalo svobodu slova.
  • Profilování - jedná se o postup, kdy někdo na základě vašich osobních údajů vyhodnocuje a předpovídá váš výkon nebo chování (např. co se týče zboží, které nakupujete, zaměstnání, nakládání s financemi, zdravotního stavu apod.). Nyní se proto vyjasňuje, jaká pravidla by měla platit v tomto ohledu.
  • Výslovný souhlas - v předkládaném právním předpisu se navrhuje, aby bylo k použití údajů vždy nutné získat výslovný souhlas osoby, které se týkají. Jak by se takové pravidlo uplatňovalo v praxi?
  • Přístup k údajům a jejich přenositelnost - nové právní předpisy by každému zajistily právo mít přístup k údajům na internetu, které se ho týkají, a možnost tyto informace převést k jinému poskytovateli. Řeší se, zda a jak by tyto možnosti měly být omezeny.
  • Sankce za porušení pravidel - aby se zajistilo, že poskytovatelé služeb budou pravidla dodržovat, budou vůči nim za porušení předpisů uplatňovány postihy. Zvažuje se, jak přísné by tyto postihy měly být. Předpokládá se, že právní předpis bude přijat letos a bude platit pro všechny členské státy Evropské unie.

zdroj: itbiz.cz, egov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=863:eu-chce-zmnit-pravidla-pro-ochranu-soukromi-na-internetu&catid=16:legislativa&Itemid=3