Až dva roky vězení!

Pokud o vaší osobě někdo na internetu šíří informace, musí vždy dbát ochrany vaší osobnosti a soukromí. Jsou-li navíc nepravdivá sdělení týkající se vaší osoby takového rázu, že jsou způsobilá značnou měrou ohrozit vaši vážnost u spoluobčanů, poškodit vás v zaměstnání nebo narušit vaše rodinné vztahy, může se jejich šiřitel dopouštět trestného činu pomluvy a hrozí mu trest odnětí svobody až dva roky.