aktualne.cz - Nesmyslné úkoly a pomluvy. Tak se Češi šikanují v práci

Praha - Podle nejnovějšího opakovaného šetření společnosti STEM/MARK má s některou z forem šikany na pracovišti zkušenost více než pětina osob starších 15 let (21 %).

Problém mobbingu je záležitostí všech věkových i vzdělanostních skupin, neomezuje se, jak tomu bylo dříve, jen například na osoby s nejnižším vzděláním či na ženy.

Mobbing či šikana již nejsou zdaleka neznámými pojmy. Mobbingem rozumíme všechny formy společenské šikany spolupracovníka, které mohou ve svém důsledku negativně ovlivnit psychický ale i fyzický stav poškozeného.

Jeho projevy nemusejí být zjevné na první pohled. Začínají totiž velmi plíživě jako například zesměšňováním dotyčného, jeho neustálou kritikou a okřikováním, ale časem se mohou vyvinout až do podoby fyzického ubližování.

Za nejčastější projevy mobbingu můžeme v současné době označit zadávání nesmyslných pracovních úkolů a povinností neodpovídající pracovní kvalifikaci, nedoceňování pracovního výkonu vedoucího postupně ke ztrátě sebevědomí, neustálou kritiku práce nebo pomlouvání a zesměšňování postiženého v rámci pracovního kolektivu.

Mobbing už není tabu, snažíme se ho řešit

Více než polovina šikanovaných osob (55 %) je některé z forem mobbingu vystavována jednou týdně či ještě častěji, a to téměř ve dvou třetinách případů (63 %) po dobu delší než jeden rok.

Tři pětiny postižených měly snahu problém na pracovišti řešit, a to nejčastěji oznámením skutečnosti o podezření na šikanování svému nadřízenému (40 %), případně vedení či managementu firmy nebo podniku (11 %).

Druhým nejčastějším řešením bylo dání výpovědi z pracovního poměru a nalezení si jiného zaměstnání (18 %). Vyhledání instituce či organizace specializující se na řešení problémů šikany využilo minimálně osob (8 %).

Porovnáme-li výsledky tohoto výzkumu s obdobným šetřením provedeným agenturou STEM/MARK v červnu 2011, lze konstatovat, že za poslední dva roky došlo k nepatrnému nárůstu osob vystavovaných některé z forem šikany (nárůst o 2 procentní body).

Přibylo také osob, které se tyto problémy na pracovišti nějakým způsobem snažily řešit (nárůst o 11 procentních bodů)

Zdroj: aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=783539